ASAL USUL SHOLAWAT BADAR

Assalamualaikum,mungkin sudah jamak akan sholawat badar tapi byk juga yg tidak tahu asal usulnya.ini tek sholawatnya.

Tawassalnaa Bibismi llaah Wabil
Haadi Rasuulillaah
Wakulli Mujaahidin Lillaah Bi
Ahlil Badri Yaa Allaah
Shalaatullaah Salaamul laah
‘Alaa Thaaha Rasuulillaah
Shalaatullaah Salaamulleah
‘Alaa Yaa Siin Habiibillaah
llaahi Sallimil Ummah Minal
Aafaati Wanniqmah
Wamin Hammin Wamin
Ghummah Bi Ahlil Badri Yaa
Allaah
Ilaahi Najjinaa Waksyif Jamii’a
Adziyyatin Wahrif
Makaa idal ‘idaa wal thuf Bi
Ahlil Badri Yaa Allaah
llaahi Naffisil Kurbaa
Minal’Ashiina Wal’Athbaa
Wakulli Baliyyatin Wawabaa Bi
Ahlil Badri Yaa Allaah
Wakam Min Rahmatin Washalat
Wakam Min Dzillatin Fashalat
Wakam Min Ni’matin Washalat
Bi Ahlil Bailri Yaa Allaah
Wakam Aghnaita Dzal ‘Umri
Wakam Autaita D’Zal Faqri
Wakam’Aafaita Dzal Wizri Bi
Ahlil Badri Yaa Allaah
Laqad Dlaaqat’Alal Oalbi
Jamii’ul Ardli Ma’ Rahbi
Fa Anji Minal Balaas Sha’bi Bi
Ahlil Badri Yaa A,llaah
Atainaa Thaalibir Rifdi Wajullil
Khairi Was Sa’di
Fawassi’ Minhatal Aidii Bi Ahlil
Badri Yaa Allaah
Falaa Tardud Ma’al Khaibah
Balij’Alnaa’Alath Thaibah
Ayaa Dzal ‘lzzi Wal Haibah Bi
Ahlil Badri Yaa Allaah
Wain Tardud Faman Ya-Tii
Binaili Jamii’i Haajaati
Ayaa jalail mulimmaati Bi Ahlil
Badri Yaa Allaah
llaahighfir Wa Akrimnaa Binaili
Mathaalibin Minnaa
Wadaf i Masaa-Atin ‘Annaa Bi
Ahlil Badri Yaa Allaah
llaahii Anta Dzuu Luthfin
Wadzuu Fadl-Lin Wadzuu
‘Athfin
Wakam Min Kurbatin Tanfii Bi
Ahlil Badri Yaa Allaah
Washalli ‘Alan Nabil Barri Bilaa
‘Addin Walaa Hashri
Wa Aali Saadatin Ghurri Bi Ahlil
Badri Yaa Allaah
————————
Rahmat dan keselamatan Allah,
Semoga tetap untuk Nabi
Thaaha utusan Allah,
Rahmat dan keselamatan Allah,
Semoga tetap untuk Nabi Yasin
kekasih Allah’
Kami berwasilah dengan berkah
“Basmalah”,
Dan dengan Nabi yang
menuniukkan lagi utusan Allah,
Dan seluruh.orang yang
beriuang .karena Allah,
Sebab berkahnya sahabat ahli
badar ya Allah.
Ya Allah, semoga Engkau
menyelamatkan ummat,
Dari bencana dan siksa,
Dan dari susah dan kesemPitan,
Sebab berkahnya sahabat ahli
bariar ya Allah’
Ya AIlah semoga Engkau
selamatkan kami dari semua
yang menyakitkan,
Dan semoga Engkau (Allah)
meniauhkan tipu dan daya
musuh-musuh,
Dan semoga Engkau mengasihi
kami,
sebab berkahnya sahabat Ahli
Badar Ya Allah.
Ya Allah, semoga Engkau
menghilangkan beberapa
kesusahan
Dari orang-orang yang
berma’siat dan semua
kerusakan,
Dan semoga Engkau hitangkan
semua bencana dan wabah
penyakit’
Sebab berkahnya sahabat ahli
Badar ya Allah
Maka sudah beberapa rahmat
yang telah berhasil,
Dan sudah beberapa dari
kehinaan yang dihilangkan,
Dan sudah banyak dari ni’mgt
yang telah sampai,
Sebab berkahnya sahabal ahli
Badar ya Allah’
Sudah berapa kati Engkau
(Allah) memberi kekayaan
orang yang makmur,
Dan berapa kati Engkau (Allah)
memberi nikmat kepacla orang
yang fakir,
Dan berapa kali Engkau (Allah)
mengampuni orang yang
berdosa,
Sebab berkahnya sahabat ahli
Badar ya Allah.
Sungguh hati manusia merasa
sempit di atas tanah yang luas
ini;
karena banyakhya marabahaya
yang mengerikan,
Dan malapetaka yang
menghancurkan,
semoga Allah menyelamatkan
kami dari bencana yang
mengerikan,
Sebab berkahnya sahabat ahli
Badar ya Allah.’
Kami datang dengan memohon
pemberian/ pertolongan
Dan memohon agungnya
kebaikan dan keuntungan
Semoga Allah meluaskan
anugerah (keni’matan) yang
melimpah-limpah.
Dari sebab berkahnya ahli
Badar ya Allah.
Maka ianganlah Engkau (Allah)
menolak kami menjadi rugi
besar,
Bahkan jadikanlah diri kami
dapat beramal baik, dan selalu
bersuka ria.
Wahai Dzat yang punya
keagungan (kemenangan) dan
Prabawa,
Dengan sebab berkahnya
sahabat ahli Badar ya Allah.
Jika Engkau (Allah) terpaksa
menolak hamba, maka kepada
siapakah
kami akan datang mohon
dengan mendapat semua hajat
kami;
Wahai Dzat yang
menghilangkan beberapa
bencana dunia dan
akhirat, hilangkan bencana-
bencana hamba
lantaran berkahnya sahabat ahli
Badar ya Allah.
Ya Allah, semoga Engkau
rnengampuni kami dan
memuliakan
diri kami, dengan mendapat
hasil beberapa permahonan
kami, dan
menolak keburukan-keburukan
dari kami,
Dengan mendapat berkahnya
sahabat ahli Badar ya Allah.
Ya Allah, Engkaulah yang punya
belas kasihan,
dan punya keutamaan
(anugerah) lagi kasih sayang,
Sudah banyaklah kesusahan
yang hilang,
Dari sebab berkahnya sahabat
ahli Badar ya Allah.
Dan semoga Engkau (Allah)
melimpahkan rahmat kepada
Nabi yang senantiasa berbakti
kepada-Nya,
dengan limpahan rahmat dan
keselamatan yang tak terbilang
dan tak terhitung,
Dan semoga tetap atas para
keluarga Nabi dan para Sayyid
yang bersinar nur cahayanya,
sebab berkahnya sahabat ahli
Badar ya Allah.

Badar. Sholawat ini adalah hasil
karya
Kiyai Ali Manshur, yang
merupakan cucu Kiyai Haji
Muhammad Shiddiq, Jember.
Oleh itu, Kiyai ‘Ali Manshur
adalah anak saudara/
keponakan Kiyai Haji Ahmad
Qusyairi, ulama besar dan
Sholawat Badar adalah
rangkaian sholawat berisikan
tawassul dengan nama Allah,
dengan Junjungan Nabi s.a.w.
serta para mujahidin
teristimewanya para pejuang
pengarang kitab “”Tanwir al-
Hija” yang telah disyarahkan
oleh ulama terkemuka
Haramain, Habib ‘Alawi bin
‘Abbas bin ‘Abdul ‘Aziz al-Maliki
al-Hasani, dengan jodol “Inarat
ad-Duja”.
Diceritakan bahwa asal mula
karya ini ditulis oleh Kiyai ‘Ali
Manshur sekitar tahun 1960an,
pada waktu umat Islam
Indonesia menghadapi fitnah
Partai Komunis Indonesia (PKI).
Ketika itu, Kiyai ‘Ali adalah
Kepala Kantor Departemen
Agama Banyuwangi dan juga
seorang Pengurus Cabang
Nahdlatul Ulama di situ.
Keadaan politik yang mencekam
saat itu dan kebejatan PKI yang
merajalela membunuh massa,
bahkan banyak kiyai yang
menjadi mangsa mereka, maka
terlintaslah di hati Kiyai ‘Ali,
yang memang mahir membuat
syair ‘Arab sejak nyantri di
Pesantren Lirboyo Kediri, untuk
menulis satu karangan sebagai
sarana bermunajat memohon
bantuan Allah SWT untuk
meredam fitnah politik saat itu
bagi kaum muslimin khususnya
Indonesia.
Dalam keadaan tersebut, Kiyai
‘Ali tertidur dan dalam tidurnya
beliau bermimpi didatangi
manusia-manusia berjubah
putih – hijau, dan pada malam
yang sama juga, isteri beliau
bermimpikan Kanjeng Nabi
s.a.w.
Setelah siang, Kiyai ‘Ali langsung
pergi berjumpa dengan
Habib
Hadi al-Haddar Banyuwangi
dan menceritakan kisah
mimpinya tersebut. Habib Hadi
menyatakan bahwa manusia-
manusia berjubah tersebut
adalah para ahli Badar.
Mendengar penjelasan Habib
yang mulia tersebut, Kiyai ‘Ali
semakin bertekad untuk
mengarang sebuah syair yang
ada kaitan dengan para pejuang
Badar tersebut. Lalu malamnya,
Kiyai ‘Ali menjalankan penanya
untuk menulis karya yang
kemudiannya dikenali sebagai
“Sholawat al-Badriyyah” atau
“Sholawat Badar”.
maka terjadilah hal yang
mengherankan keesokan
harinya, orang-orang kampung
mendatangi rumah beliau
dengan membawa beras dan
bahan makanan lain. Mereka
menceritakan bahwa pada
waktu pagi shubuh mereka
telah didatangi orang berjubah
putih menyuruh mereka pergi
ke rumah Kiyai ‘Ali untuk
membantunya kerana akan ada
suatu acara diadakan di
rumahnya. Itulah sebabnya
mereka datang dengan
membawa barang tersebut
menurut kemampuan masing-
masing. yang lebih
mengherankan lagi adalah pada
malam harinya, ada beberapa
orang asing yang membuat
persiapan acara tersebut namun
kebanyakan orang-orang yang
tidak dikenali siapa mereka.
Menjelang keesokan pagi
harinya, serombongan habaib
yang diketuai oleh
Habib ‘Ali
bin ‘Abdur Rahman al-Habsyi
Kwitang
tiba-tiba datang ke
rumah Kiyai ‘Ali tanpa memberi
tahu terlebih dahulu akan
kedatangannya. Tidak
tergambar kegembiraan Kiyai
‘Ali menerima para tamu
istimewanya tersebut.
Setelah memulai pembicaraan
tentang kabar dan keadaan
Muslimin, tiba-tiba Habib ‘Ali
Kwitang bertanya mengenai
syair yang ditulis oleh Kiyai ‘Ali
tersebut. Tentu saja Kiyai ‘Ali
terkejut karena hasil karyanya
itu hanya diketahui dirinya
sendiri dan belum disebarkan
kepada seorangpun. Tapi beliau
mengetahui, ini adalah salah
satu kekeramatan Habib ‘Ali
yang terkenal sebagai waliyullah
itu.
Lalu tanpa banyak bicara, Kiyai
‘Ali Manshur mengambil kertas
karangan syair tersebut lalu
membacanya di hadapan para
hadirin dengan suaranya yang
lantang dan merdu. Para
hadirin dan habaib
mendengarnya dengan khusyuk
sambil menitiskan air mata
karena terharu. Setelah selesai
dibacakan Sholawat Badar oleh
Kiyai ‘Ali, Habib ‘Ali menyerukan
agar Sholawat Badar dijadikan
sarana bermunajat dalam
menghadapi fitnah PKI. Maka
sejak saat itu masyhurlah karya
Kiyai ‘Ali tersebut.
Selanjutnya, Habib ‘Ali Kwitang
telah mengundan para ulama
dan habaib ke Kwitang untuk
satu pertemuan, salah seorang
yand diundang diantaranya
ialah Kiyai ‘Ali Manshur
bersama pamannya Kiyai
Ahmad Qusyairi. Dalam
pertemuan tersebut, Kiyai ‘Ali
sekali lagi diminta untuk
mengumandangkan
Sholawat
al-Badriyyah gubahannya itu.
Maka bertambah masyhur dan
tersebar luaslah Sholawat Badar
ini dalam masyarakat serta
menjadi bacaan populer dalam
majlis-majlis ta’lim dan
pertemuan.
Maka tak heran bila sampai
sekarang Shalawat Badar selalu
Populer.misal Di Majelis Taklim Habib
Ali bin Abdurrahman Alhabsyi
sendiri di Kwitang tidak pernah
tinggal pembacaan Shalawat
Badar tersebut setiap
minggunya.apalagi di jawa timur dan jateng membahana sampai pelosok.sampai dunia.nuwun.

Iklan

61 tanggapan untuk “ASAL USUL SHOLAWAT BADAR”

 1. asalamualaikum..wr-wb.
  absen pagi,
  salam hormat buat
  @ romo kyai risang,ki ahmad rock,ki banyugeni, ki masnunub,ki kamajaya,kigiri,ki jbk,ki arief,ki zakky,ki war,ki sdmulyo,ki go kong,ki sabrang,ki maning,ki daffa,ki @joe,ki bejo ndalek,mba jagad Arasy, km mbohol, ki denwiek, kang langlang-buwana, mbah gempleng, kang supernova, ki lilo, ki tapak sakti, ki sabrang, gus Daffa, ki Belma, ki kinyan, ki sammy,ki jagar@ksa, Singo dirono, Mas Cetho, wali9puluh, Orgib, laskar jawi, mbah jambrong jpr, ki enda, ki gelung hitam, majubie, sanggu, yudha kelana, ki glondorz, km ridwan, km azis, km rahman ar, cah kinyan, suto, donjuan2000, semprul siji-pitu dan BB lover lainnya mohon maaf kalo tidak di sebutkan. selamat beraktivitas semua

  Suka

 2. Ikut hadir.
  Sungkem mbahe risang,gus ahmad,romo,kang war,kang jaga,kng giri,kng dafa,kng sajani,kng alhgfari,gus ridwan, semua..warga sbm yg saya hormati…

  Suka

 3. 1. 3 buah Lombok rawit hijau
  2. 5 buah jahe sebesar ibu jari
  kaki
  3. ¼ kelapa
  4. 3 sendok teh madu
  5. 2 sendok air matang hangat
  ramuan sedang untuk bapak,ibu,remaja.

  Suka

 4. nyimak… terima kasih atas tulisan mengenai sejarah shalawat Badr… dulu saya kira bukan dari negeri sendiri… mantap

  Suka

 5. Assalamu alaikum wrwb

  Absen siang,
  Salam salim untuk seluruh warga BB,,semoga seluruh warga BB senantiasa di lapangkan rejeki dan di mudahkan segala urusan…Amin

  Suka

 6. BUMI ini tak lepas dari
  keinginan “haus kekuasaan”
  dari BANGSA JIN, sebagaimana
  pernah dilakukan oleh RAS
  YA’JUJ dan MA’JUJ. Akan
  tetapi, mereka berhasil di usir
  oleh ZULQARNAIN, dan untuk
  menghalangi mereka untuk
  datang kembali, dibuatlah
  “TEMBOK ZULQARNAIN”.
  TEMBOK ZULQARNAIN,
  menyebabkan Kaum BANGSA
  JIN (YA’JUJ dan MA’JUJ) tidak
  dapat secara OPTIMAL bisa
  memasuki DIMENSI UMAT
  MANUSIA. Mereka hanya
  sesekali bisa menampakkan
  diri, itupun HANYA SEBENTAR
  (Di akhir Zaman, tembok ini
  akan berhasil ditembus).
  DIMANA ITU TEMPAT TEMBOK ?

  Suka

 7. Pa dhe war, aya wae tapi 3 minggu terakhir gak bisa komen2, alamat emailnya bermasalah.
  Alhamdulilah bisa arisan lg walo pake alamat email batur..

  Suka

 8. Asalamu alaikum wr wb
  Met beraktifitas mugo dapet rejeki yg barokah dunya lan akherat…
  Songgobumiku mugo tetep adem ayem…
  Ayo kerja2…

  Salim sungkem wat dulur semua…

  Suka

 9. asalamualaikum..wr-wb.
  absen pagi,
  salam hormat buat
  @ romo kyai risang,ki ahmad rock,ki banyugeni, ki masnunub,ki kamajaya,kigiri,ki jbk,ki arief,ki zakky,ki war,ki sdmulyo,ki go kong,ki sabrang,ki maning,ki daffa,ki @joe,ki bejo ndalek,mba jagad Arasy, km mbohol, ki denwiek, kang langlang-buwana, mbah gempleng, kang supernova, ki lilo, ki tapak sakti, ki sabrang, gus Daffa, ki Belma, ki kinyan, ki sammy,ki jagar@ksa, Singo dirono, Mas Cetho, wali9puluh, Orgib, laskar jawi, mbah jambrong jpr, ki enda, ki gelung hitam, majubie, sanggu, yudha kelana, ki glondorz, km ridwan, km azis, km rahman ar, cah kinyan, suto, donjuan2000, semprul siji-songo, kang sajjani, parungsari dan BB lover lainnya mohon maaf kalo tidak di sebutkan. selamat beraktivitas semua

  Suka

↓ ungkapan SILATURAHMI .~terima kasih atas kunjungannya.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s