SHOLAWAT FATIH

mbah ochim
(taken from binajwa blog)

Asalamualaikum,

FIDYAH DENGAN SHOLAWAT al-
FATIH { ﺢﺗﺎﻔﻟﺍ ﺓﻼﺼﺑ ﺔﻳﺪﻓ } َّﻢُﻬَّﻠﻟَﺍِّﻞَﺻ ﻰـَـﻠَﻋ َﺎﻧِﺪِّﻴَﺳ
ٍﺪَّﻤَﺤـُﻣ ِﻥ ِﺢِﺗَﺎﻔﻟْﺍ ﺎـَﻤـِﻟ .َﻖِﻠْﻏُﺍِﻢـِﺗﺎـَﺨـْﻟﺍَﻭ ﺎَﻤـﻟِ
.َﻖَﺒَﺳ ِّﻖَﺤـﻟْﺍِﺮِﺻَﺎﻧ .ِّﻖَﺤـﻟْﺎِﺑ ْﻱِﺩﺎَﻬـﻟْﺍَﻭ ﻰَـﻟِﺍ َﻚِﻃﺍَﺮِﺻ
.ِﻢْﻴِﻘَﺘْﺴُﻤـﻟْﺍ َﻰﻠَﻋَﻭ ِﻪِﻟَﺃ َّﻖَﺣ ِﻩِﺭْﺪَﻗ ِﻩِﺭﺍَﺪْﻘِﻣَﻭ
.ِﻢْﻴِﻈَﻌﻟْﺍ ) ×10 ( .ٌﻦْﻳَﺩ ْﻲـِﻨُﺒِﻟَﺎﻄُﻳ ِﻪِﺑ َﺎﻤـُﻫَّﺎﻳِﺇَﻭ َﻡْﻮَﻳ
ِﺔَﻣَﺎﻴِﻘﻟْﺍ َﻦْﻴَﺑ .َﻚْﻳَﺪَﻳ ْﻦِﻣ ْﻲِﺟْﻭُﺮُﺧ ﺎَﻤِﻬِﺟْﻭُﺮُﺧَﻭ ْﻦِﻣ
ِﻦْﻄَﺑ ْﻲِّﻣُﺃ َﺎﻤِﻬِّﻣُﺃَﻭ َﻰـﻟِﺇ ْﻱِّﺮَﻘَﺘْﺴُﻣ َﺎﻤـِﻫِّﺮَﻘَﺘْﺴُﻣَﻭ
ﻰِﻓ .ِﺏﺍَﺮُّﺘﻟﺍ َّﻢُﻬَّﻠﻟَﺍ ْﻞَّﺒَﻘَﺗ ْﻲـِّﻨِﻣ ﺎَﻤُﻬْﻨِﻣَﻭ ِﻎِّﻠَﺑَﻭ
َﺏﺍَﻮَّﺜﻟﺍ .ْﻢِﻬْﻴَﻟِﺇ َﻥْﻮُﻤِﺴَﺘْﻘَﻳ َﻚﻟِﺍَﺫ َﻰﻠَﻋ ِﺭْﺪَﻗ
ْﻢِﻬِﺋﺂَﺒِﺼْﻧَﺃ ْﻢِﻬِﺼَﺼِﺣَﻭ ﻰِﻓ ِﺕَﺎﻌِﺒَّﺘﻟﺍ .َﻦْﻴِﻤـَﻟَﺎﻌﻟْﺍ ِّﺏَﺭ
ِﻪﻠﻟِ ُﺪْﻤَﺤـﻟْﺍَﻭ .َﻦْﻴِﻠَﺳْﺮُﻤـﻟْﺍ َﻰﻠَﻋ ٌﻡَﻼَﺳَﻭ .َﻥْﻮُﻔِﺼَﻳ َّﺎﻤَﻋ
ِﺓَّﺰِﻌﻟْﺍ ِّﺏَﺭ َﻚِّﺑَﺭ َﻥَﺎﺤْﺒُﺳ.َﻢَّﻠَﺳَﻭ Sayyid Muhammad Ibnul
`Arooby ad-Dimroowy ra berkata : ”Sebagian dari yang telah diajarkan
oleh Syekh
kami Syekh Ahmad bin Muhammad at-Tijany ra tatkala aku bertanya kepada
beliau tentang masalah gibah dan masalah lain yang serupa dengan itu
seperti mengambil hal milik orang. Maka beliaupun menjelaskan :
Bacalah sholawat al- Fatih, lalu ucapkanlah pernyataan ini : ( Ya
Allah sholawat ini aku hadiahkankepada setiap orang yang bagikudan
bagi kedua orang tuaku ada semacam tanggungan, kezholiman, hak yang
aku langgar serta hutang piutangyang belum sempat aku tunaikansejak
aku lahir hingga aku mati, yang akan ia tuntut aku pada hari kiamat
dihadapan-Mu. Ya Allah, terimalah bacaan sholawatku ini, dan
sampaikanlah pahalanya kepada mereka, agar mereka mendapatkan
pahalanya sesuai dengan bagian mereka masing-masing)” ( Ghoyatul
`Amaany. Syekh Muhammad as-Sayyid at-Tijany hal 8 )
salor(salam sedoloran)….all bolo bumi.
Wassalam

Iklan

70 tanggapan untuk “SHOLAWAT FATIH”

↓ ungkapan SILATURAHMI .~terima kasih atas kunjungannya.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s