SEJARAH PULAU JAWA DARI AWAL SAMPAI KIAMAT(serat pramono sidhi)

Assalamu alaikum wr.wb.Masih dalam situasi lebaran secara pribadi kami mengucapkan selamat hari raya idhul fitri mohon maaf lahir dan batin.Semoga para saudara berkenan memaafkan segala kesalahan kami.
Berawal tanda tanya dalam hati kenapa ada tempat2 ditanah jawa
namanya persis dalam dunia pewayangan maka seorang sahabat meminjami buku PRAMONO SIDHI.Serat PRAMONO SIDHI asli ditulis dengan huruf jawa,tidak diketahui siapa penulisnya.Yang kami ringkas ini adalah
gubahan/terjemahan dari NGABEHI YOSODIPURO 1 KALIWON
PUJONGGO ING NEGARI SUROKARTO.Ditulis kemis paing tanggal kaping 21 robingulakir ing warso ehe 1852 sinengkalan KARNO NO TO MURTINING RATU.
BAB 1 berisi sejarah nabi adam dan hawa.Lalu silsilah terbagi 2 cabang.Dari jalur nabi idris as sampai nabi muhamad saw.Di jalur 2 jalur silsilah dari nabi SIS:
-syang hyang NUR CAHYO
-Syang hyang NUR ROSO
-Syang hyang WENANG
-syang hyang TUNGGAL
-Syang hyang Girinoto
-bethoro brahmo
-bethoro bremani
-tritrustho
-parikenan
-manumanoso
-sekutrem
-sakri
-polosoro
-abiyoso
-pandhu dewonoto
-arjuno
-abimanyu
-yudoyono
-gendroyono
-joyoboyo
-joyomijoyo….Dan seterusnya sampai MUNDING SARI-MUNDING WANGI DAN SRI PAMEKAS.
BAB 2 berisi awal kejadianseluruh jagad
(ringkasan kitab JIPATSORO).Lalu sejarah para JIN dari syang JAN MARIJAH-SYANG BAJUJAN-JAN BANUJAN -JIN.Juga berisi wejangan ngelmu kasampurnan
(SASTRO HARJENDRO).
BAB SELANJUTNYA ISINYA SEBAGAI BERIKUT:
KENDeL aturipun syang panditha maulolana ngali syamsudien,sang
prabu joyoboyo lajeng winisik jatining gesang.Ing mriku syang aji joyoboyo sak langkungsuko hanarimo .Rumaos menawi sampun tetep kamanungsanipun ing bathos ngesthi wuwulanging guru.Ing tembe saged dados sor soraning kekarahan tekenipun sang pandhito rojo wau.Lajeng haminto keparingono seserapan KAWONTENANIPUN JONGKO.Ing naliko semanten syeh maolana ngalisyamsudien lajeng hanggelar kitabipun MUSAROR(JONGKO WIWITIPUN TANAH JAWI KAISENAN MANUNGSO SEPISAN NGANTOS DUMUGI JAGAD PRALOYO).
Ingkang rumiyin kawastanan zaman KALI HISWORO tegesipun zamaninggil/luhur.Ing salebetipun jaman kali hisworo wau umuripun menawi tahun SURYO 700warso.Menawi tahun CONDRO 721 CONDRO.Mawi mengku JAMAN PIPITU awasto KOLO sami amengku umur 100 warso tahun SURYO.Dene menawi tahun CONDRO 103 WARSO.Kadhos ing ngandap puniko:
-JAMAN KOLO ROGO tegesipun jaman kesakitan.Awit tiyang jawi sami anandhang sakit amargi sami kateluh ing seluman dados tanah jawi saweg umur 100 tahun.
-JAMAN KOLO KUKILO tegesipun jaman peksi
awit dereng wonten coro taksih kados peksi kemawon umuripun tanahjawi 200tahun.
-JAMAN KOLO DWORO tegesipun jaman pelawangan awit tiyang jawi taksih awas awas amargi taksih kacelakan dewonipun.Tanah jawi umur 300tahun.
-JAMAN KOLO TIRTO tegesipun jaman Banyu
dene wekdal puniko tanah jawi wiwit wonten banjir ageng karyo keleming daratan.Tanah jawi umur 400tahun.
-jaman kolo driyo tegese jaman kemokalan dene ing wiwit puniko ing tanah jawi sami hangudi ingkang gaib gaib.Tanah jawi umur 500tahun.
-jaman KOLO DROTO tegesipun jaman kerusuhan.Dene wiwit
puniko poro noto tanah jawi angen jajahing mengsah hanjembaraken bawah tuwin polatan.Tanah jawi umur 600tahun.
-jaman KOLO PURWO.Tegesipun jaman wiwitan dene tiang jawi wiwit sami angencengaken agaminipun datheng poro dewonipun piyambak.Tanah jawi umur 700tahun.
Lalu bersambung ke jaman TENGAHAN disebut jaman KOLO YOGA /PEPATUT.Bersambung….

130 thoughts on “SEJARAH PULAU JAWA DARI AWAL SAMPAI KIAMAT(serat pramono sidhi)”

  1. Salim mas kili.mas sdm sbny pingiiin tp situasinya krg mendukung,gak janji tp hrs lo…hehehe mekso.mas ari ama mas mars kmn ya.

    Like

↓ ungkapan SILATURAHMI .~terima kasih atas kunjungannya.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s